OM OSS

Frame Arkitektur er et sentralt godkjent arkitektkontor med interiørarkitekter og arkitekter i godt samspill

Våre tjenester

Privat: bolig, leilighet og fritidsbolig

 • Ansvarlig søker til kommune, tiltaksklasse 2
 • Forprosjekt og mulighetsanalyse
 • Renovering, tilbygg og påbygg
 • Bruksendring
 • Fasadeendring
 • Eiendomsoppdeling
 • Arbeidstegninger
 • Spesifikasjoner for entreprenør
 • Møbleringsplaner
 • Spesialinnredning
 • Kjøkken, bad og garderobe
 • Tekstiler
 • Styling/ferdigstillelse

Næring og offentlig

 • Ansvarlig søker til kommune, tiltaksklasse 2
 • Forprosjekt og mulighetsanalyse
 • Utarbeide reguleringsplaner
 • Prosjektering
 • Arbeidstegninger
 • Leilighetsprosjekter
 • Bruksendring
 • Renovering
 • Spesifikasjon for boligutvikler
 • Konseptdesign for kontor og næring
 • Skole, hotell, retail og restaurant

FRAME

Frame Arkitektur ble etablert i 2020 av erfarne arkitekter og interiørarkitekter. Vår visjon er å være en trygg og profesjonell støttespiller som kundene våre vender tilbake til. Vi tilbyr bred faglig kompetanse, og vi veileder kundene våre gjennom hele prosessen fra ide til ferdigstilt prosjekt.

Vårt fokus og ønske er å skape helhetlige prosjekter ved å kombinere samspill mellom de ytre arkitektoniske rammene og brukervennlighet med funksjonelle løsninger tilpasset kundenes behov. For oss er det viktig å skape hjem eller arbeidsplasser som fungerer godt og hvor folk trives godt. Uansett størrelse på prosjektene vi utfører er målet å skape rammene for gode opplevelser i hverdagen.

Våre fagområder

Vårt tverrfaglige team kan bistå med en helhetlig tilnærming til fagområdene plan, arkitektur og interiør. Arkitektene våre har lang erfaring fra ulike arkitektkontor, og alle har opparbeidet seg solid kunnskap om de ulike prosjektfasene. Vi tilbyr interiørarkitekttjenester hvor vi leverer alt fra konsept og design til detaljerte spesifikasjoner for entreprenør.

Slik jobber vi

Hvert enkelt oppdrag har ulike forutsetninger som legger føringer for utformingsprosessen og det endelige resultatet. Gjennom god planlegging hjelper vi kundene våre med å finne frem til de rette løsningene slik at vi sammen kan maksimere potensialet i hvert enkelt prosjekt. Vi er opptatt av effektivitet og oversikt, og at kundene våre skal føle trygghet og forutsigbarhet gjennom hele prosessen.

Vi har lang erfaring med søknadsprosesser, samt planlegging og prosjektering både for næring og privat. Vi har god kjennskap til myndighetskrav og gjeldene lover og forskrifter.

Frame kan bistå med skisseprosjekt, mulighetsstudier, prosjekt-/funksjonsanalyse, byggesaker for nybygg, ombygging og rehabilitering.

Vi jobber i faser fra befaring og utarbeidelse av skisseprosjekt, til søknadsunderlag og tegninger – og videre til arbeidstegninger og oppfølging på byggeplass. Vi legger vekt på god kommunikasjon og visualisering underveis.

I søknadsprosessen samarbeider vi med dyktige konsulenter og rådgivere innen tekniske fag som supplerer med nødvendig kompetanse for en komplett prosjekteringsgruppe. Vi samarbeider også tett med både entreprenører, håndverkere, eiendomsutviklere, grafiske designere, lys designere, møbelsnekkere og møbelleverandører.

Miljø og bærekraft

Miljø og bærekraft er sentrale og viktige fokusområder for både arkitekter og designere, og vi i Frame Arkitektur er opptatt av å velge bærekraftige løsninger i våre prosjekter. Vi har fokus på å holde oss oppdaterte på temaet og forløpende tilegne oss ny kunnskap. Ved behov henter vi inn eksterne eksperter.

 

Kan vi bistå deg?

Pia Brække Lislerud

Styreleder
pia@frame-ark.no
934 58 837