Arkitektur

Nye Konnerud Arena

Forenklet stedsanalyse og mulighetsstudie for idrettslag. Målet med mulighetsstudiet var å kunne avdekke tiltak som kan styrke Konnerud som et attraktiv sted å bo med grunnleggende idrettsmiljø. Det ble i reguleringsplanen åpent for nye bosettere gjennom å styrke sentrumsformål i sentrale deler av Konnerud. Gjennom mulighetsanalysen utredet vi utviklingsalternativer for å videreutvikle synergi av sentrum, - og idrettsfunksjoner, etablere fysiske møteplasser og fritidstilbud for alle aldersgrupper. Vi hjalp med å finne potensial i eksisterende idrettsanlegget, samt å svare på behov for ny håndball- og flerbrukshall, nye fotballbaner , alternativer for nye turstier, og behov for manglende trygge forbindelser mellom de ulike idrettsanleggene. Målet var å styrke følelsen av samhold blant befolkningen og knytte større tilhørighet til området og bosted.


Har du et liknende prosjekt? Snakk med oss!

Magdalena Kwiatkowska

Sivilarkitekt MNAL
magdalena@frame-ark.no
986 04 929